Menu

Край на насилието над жени и момичета

Край на насилието над жени и момичета
Край на насилието над жени и момичета
Край на насилието над жени и момичета
Край на насилието над жени и момичета
Край на насилието над жени и момичета
Край на насилието над жени и момичета
ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУСРавенството между половете е основно човешко право и неговото постигане има огромни социално-икономически последици. И все пак нерав..
$0.00 Ex Tax:$0.00
ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУССпоред Момичета не Булки –обединение на над 1300  организации, детският брак е всеки официален или неформален съюз, при който е..
$0.00 Ex Tax:$0.00
Край на насилието над жени и момичета
$0.00
Ex Tax: $0.00

ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУС

Насилието, основано на пола, или насилието над жени и момичета е тежко нарушение на правата на човека. Насилието не само се отразява негативно на жените; то засяга и техните семейства, общности и държави. Няма  национални или културни бариери; има го у дома, на работното място и на улицата,  както в мирно време така и във времена на конфликти. Според дефиницията на Фона за жените на ООН, насилието  основано на пола, включва психологическо, физическо,  сексуално и интимно насилие, тормоз,   детски бракове, осакатяване на женски гениталии и трафик на хора.

 • 35% от жените по света  са преживели насилие от страна на интимен партньор или сексуално насилие извън партньори в определен момента от живота си.
 • 30% от жените, които са били във връзка, съобщават, че са преживели някаква форма на физическо или сексуално насилие от партньора си.
 • 38% от убийствата на жени са извършени от интимен партньор.
 • Първият сексуален контакт  на около 30 % от жените е принудителе, а  45% от тези под 15 години, съобщават,  че първият сексуално преживяване е било принудително.
 • Децата, които растат в семейства, където има насилие, преживяват  редица поведенчески и емоционални смущения. Те са много по-сколонни да  извършат или преживеят  насилие по-късно през живота си.

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ

Зонта Интернешънъл  предвижда свят, в който никоя жена не живее в страх от насилие. В продължение на 100 години, ние допринесохме за постигане на свят без насилие над жени и момичета, чрез услуги и застъпничество. Въпреки че много страни имат закони срещу домашното насилие, сексуалното насилие и други форми на насилие, основано на пола, има многобройни  предизвикателства при прилагането на тези закони.

Имаме дълга  история на партньорство с агенциите  на ООН или други световно известни  НПО по програми, които насърчават и защитават човешките права на жените и момичета и намаляват случаите на насилие. Днес Зонта Интернешънъл  подкрепя Глобалната програма за прекратяване на детските бракове, която обединява правителствата, гражданското общество, семействата и младите хора в колективни усилия за предотвратяване на ранните бракове и за подпомагане на момичета под 18  години в състояние на брак или семейно съжителство. Повече  за проектите, които сме подкрепили и финансирали през годините можете да намерите в  Стратегията на Зонта Интернешънъл за прекратяване на насилието над насилие над жени.

Вече няколко години всички клубове на Зонта, ежегодно провеждат  застъпнически дейности във връзка с  кампанията „Зонта казва Не на насилието на жени  момичета“ . Стартирала през 2012 г., кампанията повиши осведомеността за глобалната пандемия от нарушения на правата на жените и обедини клубовете на Зонта  по целия свят в провеждането на въздействащи, застъпнически действия за борба с насилието над жените и неравенството между половете.

По време на 16-те дни на активност, 25 ноември-10 декември, всички клубове и квартали на Зонта се насърчават да вземат участие в кампанията „Зонта казва НЕ на насилието срещу жени и момичета “ и да предприемат местни, национални и международни действия за оказване на влияние върху създаването и прилагането на законите , както и промяна на обществените нагласи и поведение, основани на пола, за да се сложи край на насилието над жени.

През цялата година насърчаваме членовете си да предприемат застъпнически действия, които работят за насърчаване на човешките права на жените, изпълнението на  Цел № 5 за устойчиво развитие „Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета“ и прекратяване на насилието срещу жени и момичета.