Menu

И аз искам да порещна слъцето

АПЕЛ

Ние, Зонтианките от клубовете в България и Румъния, обединени в Ареа 05, Дистрикт 30 на Зонта Интернешънъл – водеща световна организация от професионалисти, създадена през 1919 г., с Общ консултативен статут в Икономическия и Социален съвет на Обединените нации, Консултативен статут към ЮНЕСКО и статут на участник в Съвета на Европа, отправяме към всички държавни и обществени организации покана за подкрепа и партньорство на  традиционната ни благотворителна  кампания  „И аз искам да посрещна слънцето!”

Вече 25 години, клубовете на Зонта в региона работим, за да  помагаме на жените и момичетата във връзка с образователното и професионалното им израстване; да им осигуряваме възможности за по-високо заплащане и постигане на икономическа независимост; да им гарантираме достъп до качествени и адекватни здравни грижи и да сложим край на насилието срещу жени, момичета и деца, като същевременно помагаме на оцелелите да изградят отново живота си.

Тази година кампанията „И аз искам да посрещна слънцето!” отново стартира на 24 юни – Еньовден - денят на слънцето,  билките и здравето, като има за цел да набере средства за подпомагане на съществуващите кризисни центрове за защита на жени и деца от трафик и/или насилие.

Социалната услуга „Кризисен център” предоставя възможности за кризисна интервенция, психосоциална подкрепа и мобилна работа за пострадалите.  Съществуващите кризисни центрове са недостатъчни за осигуряване закрила на големия брой малтретирани жени и деца. В областните градове в страната те са 10, като само 2 от тях се управляват от общините, а останалите от НПО.

Въпросът за необходимостта от повече кризисни центрове е все по-значим като се има предвид, че само за 2019 г.  25 от случаите на домашно насилие са завършили с фатален край! Черната статистиката за последните месеци на тази година показва, че 10 жени са били убити в резултат от домашно насилие, обажданията по телефон със зов за помощ са нараснали с 12%, а броят на получените писма е 3 пъти по-голям.

С тази инициатива искаме да  отправим апел към общините и отговорните държавните институции, показвайки готовността ни да работим заедно за създаването на нови такива центрове и активизиране работата в съществуващите, както и по превенцията на  всякакъв вид домашно насилие, защото само с  общи усилия на цялото общество бихме могли да се справим с този проблем.     

Предварително благодарим за Вашата съпричастност и подкрепа на каузата ни!

Убедени сме, че заедно можем повече!
БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 


Страницата е в процес на създаване