Menu

Нашите Цели

ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУСРавенството между половете е основно човешко право и неговото постигане има огромни социално-икономически последици. И все пак неравенствата между половете са дълбоко вкоренени във всяко общество.Глобална цел за устойчиво  развитив №5 е "Постигане на равенство между половете и..
$0.00 Ex Tax:$0.00
ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУСНасилието, основано на пола, или насилието над жени и момичета е тежко нарушение на правата на човека. Насилието не само се отразява негативно на жените; то засяга и техните семейства, общности и държави. Няма  национални или културни бариери; има го у дома, на работното място..
$0.00 Ex Tax:$0.00
ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУССпоред Момичета не Булки –обединение на над 1300  организации, детският брак е всеки официален или неформален съюз, при който едната или двете страни са на възраст под 18 години. Ранен и насилствен брак се случва в много страни, култури и религии. Всяка година 12 милиона момич..
$0.00 Ex Tax:$0.00
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)