Menu

Превенция на ранните бракове

Превенция на ранните бракове
Превенция на ранните бракове
Превенция на ранните бракове
Превенция на ранните бракове
ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУСРавенството между половете е основно човешко право и неговото постигане има огромни социално-икономически последици. И все пак нерав..
$0.00 Ex Tax:$0.00
ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУСНасилието, основано на пола, или насилието над жени и момичета е тежко нарушение на правата на човека. Насилието не само се отразява..
$0.00 Ex Tax:$0.00
Превенция на ранните бракове
$0.00
Ex Tax: $0.00

ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУС

Според Момичета не Булки –обединение на над 1300  организации, детският брак е всеки официален или неформален съюз, при който едната или двете страни са на възраст под 18 години. Ранен и насилствен брак се случва в много страни, култури и религии. Всяка година 12 милиона момичета се женят, преди да навършат 18 години.

Смята се, че над 650 милиона жени по света са омъжени пред навършването на 18  години. Децата булки често се изтеглят от училище и са изложени на по-голям риск от насилие, попадат в бедност и сериозни здравословни проблеми или дори смърт поради ранна бременност.

  • В световен мащаб всяко пето момиче се омъжва преди 18-годишна възраст.
  • Около 250 милиона жени са се оженили преди 15-годишна възраст.
  • Момичетата без образование са три пъти по-склонни да се женят до 18 години, отколкото тези със средно или висше образование.
  • 90% от юношеските бременности в развиващия се свят са от момичета, които вече са женени.
  • Смътността по време на раждане за момичета на възраст между 15 и 19 години е два пъти по-голяма, отколкото при жените на и над 20-годишна възраст, а новородените деца на по-младите майки са изправени пред по-голям риск от смърт.
  • Ранният брак удвоява шансовете на момичето да живее в бедност и утроява вероятността тя да бъде бита от съпруга си в сравнение с омъжените възрастни.

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ

Детските бракове касаят осем  от 17-те цели за устойчиво развитие. Макар, че  статистиката сочи слабо намаление на детските бракове,  необходимо е усилията за справяне с това нарушение на човешките права да бъдат значително увеличени, защото при този темп на превенция ще отнеме още 50 години за елиминиране  на детските бракове в световен мащаб.

Зонта Интърнешънъл  си партнира с УНИЦЕФ  и Фонда за Населението на ООН   в подкрепа на Глобалната програма за прекратяване на детските бракове, която работи за постигане на трайна промяна и изкореняване на  това сериозно нарушаване на човешките права в няколко страни, където детските бракове са висок процент.

От стартирането на програмата през 2016 г., повече от 7,7 милиона момичета и над 4,2 милиона граждани на тези държави  са получили с информация, умения и услуги. През март 2020 г. Глобалната програма започна Фаза II. До 2023 г. програмата планира да достигне до над 14 милиона юноши в 12 държави в Африка, Близкия изток и Южна Азия с директни услуги.

В допълнение към подкрепата си за Глобалната програма, Зонта участва в застъпнически усилия по целия свят за осветяване на детските бракове чрез кампанията „Зонта казва НЕ на насилието срещу жени и момичета„ и други партньорства и събития.

През 2019 благодарение на благодарение на сътрудничеството на „Ареа 0 Дитрикт 30 Зонта Интернешънъл“  и ЦМДТ „Аналипе“ стартира проекта „Да обърнем страницата“, финансиран от Зонта Интернешъл целящ превенция на ранните бракове.