Menu

Защита на правата на жените

Защита на правата на жените
Защита на правата на жените
Защита на правата на жените
Защита на правата на жените
ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУСНасилието, основано на пола, или насилието над жени и момичета е тежко нарушение на правата на човека. Насилието не само се отразява..
$0.00 Ex Tax:$0.00
ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУССпоред Момичета не Булки –обединение на над 1300  организации, детският брак е всеки официален или неформален съюз, при който е..
$0.00 Ex Tax:$0.00
Защита на правата на жените
$0.00
Ex Tax: $0.00

ПРОБЛЕМЪТ НА ФОКУС

Равенството между половете е основно човешко право и неговото постигане има огромни социално-икономически последици. И все пак неравенствата между половете са дълбоко вкоренени във всяко общество.

Глобална цел за устойчиво  развитив №5 е "Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и момичета". Въпреки, че е постигнат съществен напредък, ното една държава в света не е постигнала равенство между половете.

  • Близо 40% от жените и момичетата, или 1,4 милиарда души, живеят в страни, които „не успяват да постигнат равенство между половете“.
  • Според последните проучвание в около  90 държави, жените отделят средно три пъти повече време на ден за неплатени грижи и домашна работа, отколкото мъжете, ограничавайки времето за платена работа, образование и свободно време, а това също оказва същесвтено вличние за социално-икономическито неравенство, основано на пола.
  • На жените се плаща приблизително 81 цента за всеки долар, който мъжът прави.
  • Жените продължават да бъдат недостатъчно представени на всички нива на политическо ръководство. Към 1 януари 2019 г. представителството на жените в националните парламенти варира от 0 до 61,3%, като средното ниво е 24,2%.
  • Докато жените представляват 39% от световната заетост, само 27% от ръководни длъжности в света са заети от жени през 2018 г.
  • 35% от жените в цял живот са преживели насилие от страна на интимен партньор или сексуално насилие извън партньори.
  • В световен мащаб всяко пето момиче е омъжено преди 18-годишна възраст.

 

ЗОНТА В ДЕЙСТВИЕ

През 2019 г. индексът за половете на SDG установява, че нито една държава не е на път да постигне равенство между половете до 2030 г. Докладът за глобалните разлики между половете за 2020 г. сочи, че това може да отнеме  99 1/2 години. Вече 100  години Zonta International работи в защита на равенството между половете и продължава да се бори за каузата.

Zonta и нейните клубове се застъпват по различни въпроси, свързани с равенството между половете и овластяването на жените чрез:

  • ООН и Комисията по статута на жените към ООН
  • Съветът на Европа
  • Зонта казва НЕ на насилието над жени

В допълнение към усилията ни за застъпничество, Зонта има редица образователните програми  и изпълнява многобройни международни, сървис проекти с цел овластяване на жените и  предоставяне на  възможности да живеят наравно с мъжете.